Leczenie zaburzeń narządu żucia

Skuteczne leczenie dysfunkcji Stawu Skroniowo-Żuchwowego (okreslanego fachowo jako: SSŻ) jest w równym stopniu pożądane, co potrzebne. Literatura fachowa podaje, że niemal 60% społeczeństwa w zmiennym stopniu wykazuje różnorakie objawy typowe dla schorzeń SSŻ. Objawy te mogą dotyczyć zarówno nieszkodliwego strzelania w stawie skroniowo-żuchwowym oraz lekkiego porannego bólu głowy, jak i ostrego bólu czynnościowego pociągającego za sobą poważną ułomność o charakterze psychosocjalnym. Wraz z wprowadzeniem NTI rozwiązanie tych problemów leży w zasięgu możliwości każdego stomatologa. Oczywiście, terapia NTI nie rozwiąże każdego problemu, ale skuteczność leczenia tą metodą jest określana w publikacjach naukowych na około 82%.


Szyna NTI oraz Trainerów Myo